БИОГРАФИЈА Др Луке Ч Поповића

 

Име и презиме: Лука Ч. Поповић

Датум рођења: 16.04.1964.

Место рођења: Трњани-Добој, Р. Српска, БиХ

Тренутно запослен на: Астрономска опсерваторија у Београду

Адреса: Волгина 7, 11060 Београд

Телефон: 011 3089079

Moб. 063 7300440

E-mail: lpopovic@aob.bg.ac.rs

 

Oбразовање

 

Установа

oд (год.)

дo (год.)

Стечена диплома

Природно-математички факултет у Београду

1984

1988

Дипломирани астроном

Физички факултет у Београду

1989

1991

Магистар физичких наука

Математички факултет у Београду

1994

-

Доктор астрофизичких наука

 

Професионално искуство

 

Организација

oд (год.)

дo (год.)

Функција

АД Руђер Бошковић, Народна опсерваторија и Планетаријум у Београду

 

1988

1991

Предавач у Планетаријуму

 

1991

1994

Управник Народне опсерваторије и Пленетаријума

Астрономска опсерваторија

 

 

 

 

1992

1994

Истраживач сарадник

 

1994

1997

Научни сарадник

 

1997

2001

Виши научни сарадник

 

2001

-

Научни саветник

 

Активности у настави

 

- Од 2001. године ангажован као предметни наставник на постипломским студијама Математичког факултета (смер астрофизика) на предметима - 'Одабрана поглавља вангалактичке астрономије' и 'Активна галакитчка језгра'.

-  Од 2006. године ангажован као гостујући професор на Природно-математичком факултету у Бањој Луци за предмете 'Основи  астрономије' и 'Основи астрофизике'

-  У селекционом комитету Ерасмус мундус програма -  Астромундус, представник Универзитета у Београду (видети сајт: http://www.astromundus.eu/)

 

 

 

Ментор следећих магистарских (диплома) теза:

 

 1. 1.Саша Симић, Ефекти сударног ширења астрофизички значајних линија Nd II у звезданим атмосферамам,  Математички факултет, Универзитет у Београду, одбрањена 2001 

 2. 2.Еди Бон, Структура емисионих области код активне галаксије III Zw 2, Математички факултет, Универзитет у Београду, одбрањена 2001 

 3. 3.Наташа Станић, Промене облика профила спектралних линија  H-beta и структура емисионих области код активне галаксије Акн 120, Математички факултет, Универзитет у Београду, одбрањена 2002 

 4. 4.Драгана Илић, Кинематичке и физичке особине емисионих области активне галаксије Мрк 817, Математички факултет, Универзитет у Београду, одбрањена 2002 

 5. 5.Giovanni La Mura, Balmer Line Intensities as an Indicator of Physical Processes in the BLR, Universita degli studi di Padova, Facolta di Scienze mm.ff.nn, Dipartimento di Astronomia, одбрањена 2005 (диплома теза, коментор) 

 6. 6.Наташа Гавриловић, Асиметрија емисионих линија код активних галаксија: Случај Мрк 533 и Мрк 110, Математички факултет, Универзитет у Београду, одбрањена 2008 

 7. 7.Јелена Ковачевић, Емисиони  Fe II, [OIII] и C IV региони у активним галактичким језгрима, Математички факултет, Универзитет у Београду, одбрањена 2008 

 

Ментор следећих докторских дисертација:

 

 1. 1.Predrag Jovanović, The influence of gravitational microlensing to the X-ray emission from AGN accretion disc, Faculty of Mathematics, Belgrade University, defended 2005 

 2. 2.Dragana Ilić, The plasma diagnostic in the broad line region of AGNs using the broad emission lines, Faculty of Mathematics, Belgrade University, defended 2008 

 3. 3.Saša Simić, The variability in the GRB ligth curves: A modification of the shock-wave model, Facutly of Science – Kragujevac University, defended 2008 

 4. 4.Edi Bon, The hidden emission of accretion disc in spectra of broad line AGNs, Faculty of Mathematics, Belgrade University, defended 2010  

 5. 5.Jelena Kovačević, The emission of   Fe II, [OIII] and C IV regions in active galactic nuclei, Faculty of Mathematics, Belgrade University, defended  2011 

 6. 6.Nataša Gavrilović, The contribution of stellar population to AGN spectra, Doctoral School of Physics and Astrophysics, University of Claude Bernard Lyon 1, defended 2011 

 7. 7.Marko Stalevski, Investigating the structure active galactic nuclei: The dusty torus, Facutlty of Mathematics – University of Belgrade and Faculty of Sciece – Gent University, defended 2012 

 8. 8.Alexandra Nina, Plasma diagnostic of D-region of ionosphere usinb by VLF waves, Faculty of Physics-Belgrade University, defended 2014. 

 

Научни рад:

 

Библиографија Л.Ч.П. саджи преко 330 библиграфских јединица. Радови су цитирани преко 500 пута (без аутоцитата, извор ADS,  видети  http://adsabs.harvard.edu/abstract_service.html, претраживање по Popovic, L.C.)

 

Научни рад се одвија у области спектроскопије (астрофизичка спектроскопија, видети библиографију), и то у четири подобласти:

  1. 1.Утицаја судара на ширење спектралних линија, први радови објављени од 1991. године, прво о истраживањима у лабораторијској плазми (експериментално), затим истраживања утицаја судара на облике линија у астрофизичкој плазми (теоријска истраживања) 

  2. 2.Спектроскопија активних галактичких језгара, где се комбинују теоријска и експериментална (посматрања са великим телескопима) истраживања (напоменимо да је први започео ова истраживања у Србији) 

  3. 3.Истраживања утицаја гравитационих сочива на спектар квазара (експериментално и теоријски, први започео истраживања овог типа у Србији) 

  4. 4.Истраживање гама бљескова (теоријска) 

 

Учешће и руковођење пројектима

 

Учествује на пројекту Астродинамичка и астрофизичка истраживања (1996-2000). Учествује на пројекту Relativistic astrophysics, Institute for Astrophysics – P66/88,  Института за астрофизику, Канарска оства, Шпанија

 

Руководи пројектом: Астрофизичка спектроскопија вангалактичких објеката (од 2001, у три пројекна циклуса) – тренутно финансиран пројекат од стране Министарства за просвету и образовање Р. Србије (до 2014. године).

 

Кординатор је следећих међународних пројеката:

 

 1. (1)Investigation of spectral line broadening in stellar atmospheres (project in the frame of collaboration of Serbian and Russian Academy of Science), период 1998 – 2007 ; 

 1. (2)Development of astronomical data bases (project in the frame of collaboration of Serbian and Russian Academy of Science), период 1998 – 2010; 

 1. (4)Virtual Observatory as a tool for investigations of origin of galaxies (project in the frame of Serbian – France scientific cooperation, програм Павле Савић') 2006-2007 

 2. (5)Nature and physics of ionized gas in Active Galactic Nuclei (project in the frame of collaboration of Serbian and Russian Academy of Science), oд  2008; 

 3. (6)The spectroscopy of Active Galactic nuclei and hot emission stars (Collaboration between University of Athens and Astronomical Observatory in Belgrade)  oд  2007 

 4. (7)Member of the Management Committee of COST action MP0905 “Black Holes in a Violent Universe“ 

 5. (8) Virtual Atomic and Molecular Data Center (VAMDC) – FP7 project (учесник на пројекту и ЛЕАР за Астрономску опсерваторију) 

 

Научни боравци на страним институтима (месец дана и више):

 

 1. (1)Institute for Astronomy of Russian Academy of Science, Russia (1988 – месец дана); 

 2. (2) Institute for Astrophysics Canaries, Spain (2001, 2002 – по месец дана); 

 1. (3)Institute for Astrophysics Potsdam, Germany (two years in the frame of the Alexander von Humboldt program, from 2003 to 2005) 

 2. (4)Max Planck Institute for Radio-astronomy (Bonn, Germany) 2007 – три месеца 

 3. (5) University in Goettingen, Institute for Astrophysics (2008, 2009,2010 – по месец дана) 

 

Поред овога Л.Ч.П. је боравио у краћим научним посетама у великом броју светски познатих  научних института. Одржао је бројна предавањеа на институтима и факултетима.

 

Међународна сарадња

У склопу научних активности, Л.Ч. П. је развио широку међународну сарадњу, активно сарађује са колегама из Бугарске, Грчке, Италије, Немачке, Русије, Француске, Шпаније, Белгије, Мексика  и Америке (видети афилације на радовима из библиографије). Ова сарадња омогућава квалитетни научни рад и приступ савременим научно-истраживачким инфраструктурама (као што су телескопи од 6 до 8 метара) које су неопходне за обављање квалитетних истраживања из астрофизке.

 

Уређивање часописа,  зброника радова и монографских дела

Обављао је функцију уредника од 1994.  до 2001. године у два астрономска најзначајнија часописа на просторима бивше Југославије, тј. био је уредник часописа  ‘Publication of Astronomical Observatory Belgrade’ (1994 – 2001) и ‘Serbian Astronomical Journal’ (1994 – 2001).

 

Поред тога био је уредник неколико специјалних издања и гост уредник међународних часописа (видети COBISS Кооперативни online библиографски систем и сервиси COBISS – извод дат у прилогу), од којих издвајамо следећа издања:

 

  1. 1.Popović L. Č., Dimitrijević M.S. 2007, American Institute of Physics Conference Proceedings Volume 938 

  2. 2.Malović G., Popović L. Č., Dimitrijević M.S. 2008, Proc of 24th SPIG, Journal of Physics: Conference Series, Volume 133, Issue 1 

  3. 3.Popović L. Č., Dimitrijević M.S. 2009, New Astronomy Review Volume 53, Issue 7-10 

  4. 4.Popović L. Č., Kuraica M., 2010, Proc. Of 25th SPIG, Journal of Physics: Conference Series, Volume 257, Issue 1. 

 

Организација научних скупова

Учествовао је у организацији великог броја домаћих и међународних конференција, био је шеф научног и локалног организационог комитета, један од покретача конференције о облицима спектралних линија, која сада носи назив Serbian Conference on Spectral Line Shapes in Astrophysics (SCSLSA) и која је у рангу међународне конференције (http://www.scslsa.matf.bg.ac.rs).  У научном комитету наше најпознатије конференције из физике плазме SPIG, а 2008. године је био шеф локалног организационог комитета, док је 2010. године био шеф Научног комитета конференције, видти  http://www.ipb.bg.ac.rs  и http://webhost.rcub.bg.sc.rs  

Чланство у стручним и научним удружењима

Члан је Међународне астрономске уније, Европског астрономског друштва и Евро-азијског астрономског друштва. Члан је  управног одбора Друштва астронома Србије и Научног друштва Исак Њутн. Као корисник Хумболтове стипендије, члан је Хумболтовог клуба Србије, а од марта 2011. године је Председник Управног одбора Хумболтовог клуба Србије.

 

Популаризација науке

Активно учествује у популаризацији астрономије, тј. науке уопште кроз бројна популарна предавања која је одржао широм Србије и Р. Српске. Активан је у Астрономском друштву Руђер Бошковић (члан Председништва и члан Уређивачког одбора часописа Васиона) и у Универзитетском астрономском друштву у Бања Луци

 

Награде:

Добитник је следећи награда (за научни рад):

1996 – Награда Астрономске опсерваторија за младе научне сараднике

1999, 2010 – Награда Астрономске опсерваторије за научни рад

2003 – 2005. – Стипендија Alexander von Humboldt  фондације

 

 

   Библиографија Луке Ч. Поповића

 

Монографија

 

   1. 1.Popović , L. Č.\ 1994\ Stark broadening of heavy ion spectral lines in spectra of hot stars\ Publ. Astron. Obs.  Belg., Vol. 46, p. 1 – 131 

 

 

 

 

Поглавља у књигама међународног издавача

 

 1. 1.Jovanović, P.,  Popović, L.Č.\ 2009.\ X-ray Emission From Accretion Disks of AGN: Signatures of Supermassive Black Holes,\ поглавље у књизи "Black Holes and Galaxy Formation", Eds. A. D. Wachter and R. J. Propst, Nova Science Publishers, Inc, Hauppauge NY, USA,  ISBN: 978-1-60741-703-3, pp. 249-294 

 

 

Радови у часописима са ИСИ листе (са импакт фактором)

 

 

 1. 1.Djeniže, S.; Srećković, A.; Labat, J.; Konjević, R.; Popović, L.\ 1991\ Stark broadening and shift of singly ionized zinc and cadmium spectral lines\ Physical Review A (Atomic, Molecular, and Optical Physics), Volume 44, Issue 1, pp.410-416 

 2. 2.Dimitrijević, M. S.; Popović, L. C.\ 1993 Stark Broadening of Bi II Lines of Astrophysical Interest\ ASTRON. AND ASTROPHYS. SUPPL. V.101, pp. 583-586 

 3. 3.Popović, L.Č.; Vince, I.; Dimitrijević, M. S\ 1993 Stark Broadening of ZnII and CdII Spectral Lines of Astrophysical Interest\ ASTRON. AND ASTROPHYS. SUPPL. V.102,  pp. -23 

 4. 4.Popović, L. Č.; Vince, I.; Atanackovic-Vukmanovic, O.; Kubicela, A.\ 1995\ Contribution of gravitational redshift to spectral line profiles of Seyfert galaxies and quasars\ Astron. Astrophys. 293, 309-314 

 5. 5.Popović, L. Č.; Dimitrijević, M. S.\ 1996\ Stark broadening of heavy ion lines: As II, Br II, Sb II and I II\ Physica Scripta, Vol. 53, p.325 

 6. 6.Popović, L. Č.; Dimitrijević, M. S.\ 19966\ Stark broadening of Xe II lines\ Astronomy and Astrophysics Supplement, v.116, p.359-365 

 7. 7.Popović, L. Č.; Dimitrijević, M. S.\ 1996\ Stark widths for astrophysically important ns-np transitions in Sc II, Y II and Zr II spectra\ Astronomy and Astrophysics Supplement, v.120, pp.373-374 

 8. 8.Popović, L.Č.; Dimitrijević, M. S.\ 1997\ The electron impact broadening parameters in hot star atmospheres: Mn II, Mn III, Ga III, Ge III and Ge IV lines\ Astronomy and Astrophysics Supplement, v.128, p.203-205 

 9. 9.Popović, L. Č.; Dimitrijević, M. S.\ 1998\ Stark broadening parameters for Kr II lines from 5s-5p transitions\ Astronomy and Astrophysics Supplement, v.127, p.295-297 

 10. 10.Popović, L. Č.; Dimitrijević, M. S.; Ryabchikova, T.\ 1999\ The electron-impact roadening effect in CP stars: the case of La II , La II i, Eu II , and Eu III lines\ Astronomy and Astrophysics, v.350, p.719-724 

 11. 11.Popović , L. Č .; Dimitrijević , M. S.; Tankosić , D.\ 1999\ The stark broadening effect in hot star atmospheres: Au I and Au II lines\ Astronomy and Astrophysics Supplement, v.139, p.617-623 

 12. 12.Popović, L. Č.; Dimitrijević, M. S.\ 2000\  Stark Broadening Parameters for Spectral Lines of Singly-, Doubly- and Triply-Charged Vanadium Ions\ Physica Scripta, Volume 61, Issue 2, pp. 192-199. 

 13. 13.Milosavljević, V.; Djeniže, S.; Dimitrijević, M. S.; Popović, L. Č.\ 2000\ Stark broadening parameters of the Kr II and Kr III spectral lines\ Physical Review E (Statistical Physics, Plasmas, Fluids, and Related Interdisciplinary Topics), Volume 62, Issue 3, pp.4137-4145 

 14. 14.Popović L.Č., Simić S., Milovanović N., Dimitrijević M.S.\ 2001\  Stark broadening effect in stellar atmospheres: Nd II lines\ Astrophys. J. Suppl. Series 135, 109-114. 

 15. 15.Popović L. Č.,  Stanić N., Kubičela A. Bon E.\ 2001\ The Structure of the Akn 120 emitting region: The line shapes and long-term Hβ  line profile variation\ Astron. Astrophys. 367, 780 - 787.  

 16. 16.Popović L. Č., Milovanović N., Dimitrijević M. S.\ 2001\  The electron-impact broadening effect in hot star atmospheres: The case of singly- and doubly-ionized zirconium\ Astron. Astrophys. 365, 656 - 659.  

 17. 17.Tankosić D., Popović L. Č., Dimitrijević M.S.\  2001\  Electron-Impact Broadening Parameters for Ra II Spectral Lines\  Physica  Scripta  63, 54-61. 

 18. 18.Popović L. Č.,  Mediavilla, E., Munoz, J. \ 2001\  The influence of microlensing on spectral line shapes generated by a relativistic accretion disc\  Astron. Astrophys. 378, 295 -- 301. 

 19. 19.Tankosić D., Popović L. Č., Dimitrijević M.S.\  2001\  Electron-Impact Stark Broadening Parameters for Ti II and Ti III Spectral Lines\  Atomic Data and Nuclear Data Tables,  77, 277-310. 

 20. 20.Abajas, C., Mediavilla, E., Munoz, J. A., Popović L. Č., Oscoz, A.\ 2002\  The Influence of Gravitational Microlensing on the Broad Emission Lines of Quasars\  Astrophys. J. 576, 640--652. 

 21. 21.Tankosić, D.; Popović, L. Č.; Dimitrijević, M. S\ 2003\ The electron-impact broadening parameters for Co III spectral lines\ Astronomy and Astrophysics, v.399, p.795-797 

 22. 22.Popović L. Č.,  Mediavilla, E., Kubicela, A., Jovanović, P.\ 2002\ Balmer lines emission region in NGC 3516: Kinematical and  physical properties\  Astron. Astrophys. 390, 473-480 

 23. 23.Popović L. Č.,  Mediavilla, E.,  Jovanović, P., Munoz, J.A.\ 2003\ The influence of microlensing on the shape of the AGN Fe K-alpha  line\ Astron. Astrophys.  398, 975-982. 

 24. 24. Dimitrijević M. S.,  Ryabchikova T., Popović L. Č., Shulyak D., Tsymbal V.\ 2003\ On the influence of Stark broadening on Si I lines in stellar atmospheres\ Astron. Astrophys. 404, 1099-1106. 

 25. 25. Popović L. Č.,  Mediavilla, E., Bon, E., Stanic, N., Kubicela, A.,\2003\  The Line Emission Region in III  Zw 2: Kinematics and Variability\ Astrophys. J, 599, 185 – 192. 

 26. 26.Popović L. Č.\ 2003\   Balmer Lines as Diagnostics of Physical Conditions in Active alactic Nuclei Broad Emission Line Regions\ Astrophys. J, 599, 140-146. 

 27. 27.Milovanović, N.,  Dimitrijević, M.S. Popović L. Č. and  Simic Z\ 2004\  Importance of collisions with charged particles for stellar UV line shapes: Cd III\ Astron. Astrophys. 417, 375-380. 

 28. 28.Popović L. Č., Mediavilla, E.G., Bon, E., Ilic, D., Richter, G..\ 2004\  H II emission line region in LEDA 212995, a small neighboring galaxy of Mrk 1040, Astron. Nachr., 325, 376-379. 

 29. 29.Christensen, L., Sanchez, S. F., Jahnke, K.,  Becker, T., Wisotzki, L., Kelz, A., Popović L. Č., Roth, M. M.\ 2004\  Integral field spectroscopy of extended Ly-alpha; emission from the DLA galaxy in Q2233+131\ Astron. Astrophys., 417, 487. 

 30. 30.Zakharov, F., Popović L. Č., Jovanovic, P.\ 2004\ On the contribution of microlensing to X-ray variability of high-redshifted QSOs\ Astron. Astrophys., 420, 881-889 

 31. 31.Popović L. Č., Mediavilla, E.G., Bon, E., Ilic, D.\ 2004\ Contribution of the disk emission to the broad emission lines in AGNs: Two-component model, Astron. Astrophys., 423, 909 

 32. 32. Dimitrijević M. S.,  Ryabchikova T., Popović L. Č., Shulyak D., Khan, S.\ 2005\ On the influence of Stark broadening on Cr I lines in stellar atmospheres\ Astron. Astrophys. 435, 1191. 

 33. 33.Popović L. Č. and Chartas, G.\ 2005\ The influence of gravitational lensing on the spectra of lensed quasi-stellar objects\ Mon. Not. R. Astron. Soc. 357, 135-144. 

 34. 34.Popović, L. Č.; Jovanović, P.; Mediavilla, E.; Zakharov, A. F.; Abajas, C.; Muñoz, J. A.; Chartas, G.\ 2006\ A Study of the Correlation between the Amplification of the Fe Kα Line and the X-Ray Continuum of Quasars due to Microlensing\ Astrophys. J., 637, 620-630 

 35. 35.Simić, Z., Dimitrijević, M. S., Popović, L. Č., Dačić, M. D.\ 2006\ Stark broadening parameters for Cu III, Zn III and Se III lines in laboratory and stellar plasma\ New Astronomy  12, 187-191. 

 36. 36. Bon, E., Popović, L. Č., Ilić, D., Mediavilla, E.\ 2006\ Stratification in the broad line region of AGN: The two-component model\ New Astronomy Review  50, 716-719. 

 37. 37.Ilić, D.; Popović, L. Č.; Bon, E.; Mediavilla, E. G.; Chavushyan, V. H.\ 2006\ Complex emission line region of Mrk 817\ Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 371, pp. 1610-1616.  

 38. 38.Popović, L. Č., Jovanović, P., Petrović, T., Shalyapin, V. N.\ 2006\ Amplification and variability of the AGN X-ray emission due to microlensing\ Astronomische Nachrichten 327, 981-984. 

 39. 39.Dimitrijević, M. S., Popović, L.Č., Kovačević, J., Dačić M., Ilić, D.\ 2007\ The flux ratio of the OIII lambda 5007 A and 4959 A  lines in AGNs: Comparison with theoretical calculations\ Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 374, 1181 

 40. 40.Smirnova, A. A., Gavrilović, N., Moiseev, A. V., Popović, L. Č., Afanasiev, V. L., Jovanović, P., Dačić, M.:\ 2007\ The gas kinematics in the Mrk 533 nucleus and circumnuclear region: a gaseous outflow\  Monthly Notices of The Royal Astronomical Society 377 (2), 480-490.  

 41. 41. Danezis, E., Nikolaidis, D., Lyratzi, E., Popović, L. Č., Dimitrijević, M. S., Antoniou, A., Theodosiou, E.\ 2007\  A new model for the structure of the DACs and SACs regions in the Oe and Be stellar atmospheres\ Publications of The Astronomical Society of Japan, 59 (4), 827-834.  

 42. 42. Dimitrijević, M. S., Ryabchikova, T, Simić, Z., Popović, L. Č., Dačić, M.\ 2007\ The influence of Stark broadening on CrII spectral line shapes in stellar atmospheres\ Astronomy & Astrophysics, 469 (2), 681-686.  

 43. 43.La Mura, G., Popović, L. Č., Ciroi, S., Rafanelli, P., Ilić, D.\ 2007\ Detailed Analysis of Balmer Lines in a Selected Sample of  90 Broad Line AGN\ Astrophysical Journal, 671, 104-117.  

 44. 44.Lyratzi, E., Danezis, E., Popović, L. Č.,  Dimitrijević, M. S., Nikolaidis, D., Antoniou, A.\ 2007\ The complex structure of the MgII λλ  2795.523, 2802.698 A regions of 64 Be stars\ Publications оf The Astronomical Society of Japan, 59 (2), 357-371.  

 45. 45.Shapovalova, A. I.; Popović, L. Č.; Collin, S.; Burenkov, A. N.; Chavushyan, V. H.; Bochkarev, N. G.; Benítez, E.; Dultzin, D.; Kovačević, A.; Borisov, N.; Carrasco, L.; León-Tavares, J.; Mercado, A.; Valdes, J. R.; Vlasuyk, V. V.; Zhdanova, V. E.\ 2008\ Long-term variability of the optical spectra of NGC 4151. I. Light curves and flux correlations\ Astronomy and Astrophysics, Volume 486, Issue 1, pp.99-111 

 46. 46.Hamdi, R.; Ben Nessib, N.; Milovanović, N.; Popović, L. Č.; Dimitrijević, M. S.; Sahal-Bréchot, S.\ 2008\ ATOMIC DATA AND ELECTRON-IMPACT BROADENING EFFECT IN DO WHITE DWARF ATMOSPHERES: Si VI\ Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, Volume 387, Issue 2, pp. 871-882 

 47. 47. Jovanović, P.; Zakharov, A. F.; Popović, L. Č.; Petrović, T.\ 2008\  Microlensing of the X-ray, UV and optical emission regions of quasars: simulations of the time-scales and amplitude variations of microlensing events\ Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, Volume 386, Issue 1, pp. 397-406. 

 48. 48. Popović, Luka Č.; Shapovalova, Alla I.; Chavushyan, Vahram H.; Ilić, Dragana; Burenkov, Alexandr N.; Mercado, Abelardo; Bochkarev, Nikolay G.\ 2008\ Probing the Physical Properties of the NGC 5548 Broad Line Region Using Balmer Lines, Publications of the Astronomical Society of Japan, Vol.60, No.1, pp.1—9  

 49. 49.Popović, Luka Č.; Dimitrijević, Milan S.; Simić, Zoran; Dačić, Miodrag; Kovačević, Andjelka; Sahal-Bréchot, Sylvie\ 2008\ STARK BROADENING AND HFS OF Mn II\ New Astronomy, Volume 13, Issue 2, p. 85-92.  

 50. 50. Jovanović, P.,. Popović, L. Č.\2008\ Observational effects of strong gravity in vicinity of supermassive black holes\ Fortschritte der Physik, Volume 56, Issue 4-5, Pages: 456-461 

 51. 51.Simić, S.; Popović, L. Č.,/ 2008\ Investigation of Element Abundances in the Surroundings of GRB Afterglows\ International Journal of Modern Physics D, Volume 17, Issue 09, pp. 1377-1382  

 52. 52.Bon, E., Popović, L.Č.,  Gavrilović, N., La Mura, G.., Mediavilla, E.\  2009\ Contribution of a disc component to single-peaked broad lines of active galactic nuclei\ Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 400, 924-936.   

 53. 53.La Mura, G., Di Mille, F., Ciroi, S., Popović, L.Č., Rafanelli, P.\ 2009.\ Balmer  Emission Line Profiles and Complex Properties of Broad-Line Regions in Active Galactic Nuclei.\ Astrophysical Journal 693, 1437-1448.  

 54. 54.Popović, L.Č., Smirnova, A. A., Kovačević, J., Moiseev, A.V., Afanasiev, V.L.\ 2009.\ Three-Dimensional Spectroscopic Study of the Line-Emitting Regions of Mrk 493.\ Astronomical Journal 137, 3548-3557.   

 55. 55.Jevremović, D., and 14 colleagues 2009.\ The project of Serbian Virtual Observatory and data for stellar atmosphere modeling.  New Astronomy Review 53, 222-226.  

 56. 56.Danezis, E., Lyratzi E., Popović, L.Ć., Dimitrijević, M.S., Antoniou, A.\ 2009.\ Interpreting the complex line profiles in the stellar spectra.\  New Astronomy Review 53, 214-221.  

 57. 57.Shapovalova, A.I., Popović, L.Č., Bochkarev, N.~G., Burenkov, A.~N., Chavushyan, V.H., Collin, S., Doroshenko, V.T., Ilić, D., Kovačević, A.\  2009.\ Long-term variability of the Broad Emission Line profiles in AGN.\  New Astronomy Review 53, 191-197.   

 58. 58.Lyratzi, E. Popović, L.Č., Danezis, E., Dimitrijević, M.S., Antoniou, A.\ 2009.\ Kinematics of the broad absorption line region in QSOs: Rotation and random motion.\  New Astronomy Review 53, 179-185.   

 59. 59.La Mura, G., di Mille,  F., Popović, L.Č., Ciroi, S., Rafanelli, P., Ilić, D.\ 2009.\ Hydrogen Balmer emission lines and the complex broad line region structure.\  New Astronomy Review 53, 162-168.   

 60. 60.Jovanović P., Popović, L.Č., Simić, S.\ 2009.\ Influence of gravitational microlensing on broad absorption lines of QSOs: The case of the Fe Kalphaline.\  New Astronomy Review 53, 156-161.   

 61. 61.Ilić, D., Kovačevič, J., Popović, L.Č.\ 2009.\ The line parameters and ratios as the physical probe of the line emitting regions in AGN.\  New Astronomy Review 53, 149-155.   

 62. 62.Bon, E., Gavrilović, N., La Mura, G., Popović, L.Č.\ 2009.\ Complex broad emission line profiles of AGN : Geometry of the broad line region.\  New Astronomy Review 53, 121-127.  

 63. 63. Shapovalova, A. I.,  Popović, L. Č.,  Burenkov, A. N.,  Chavushyan, V. H.,  Ilić, D., Kovačević, A.,  Bochkarev, N. G.,  León-Tavares, J.\ 2010\ Long-term variability of the optical spectra of NGC 4151. II. Evolution of the broad Hα and Hβ emission-line profiles\ Astronomy and Astrophysics, Volume 509, id.A106 

 64. 64. Shapovalova, A. I., Popović, L. Č.,  Burenkov, A. N.,  Chavushyan, V  H.,  Ilić, D. et al. \ 2010\ Spectral optical monitoring of 3C 390.3 in 1995-2007. I. Light curves and flux variation in the continuum and broad lines\ Astronomy and Astrophysics, Volume 517, id.A42 

 65. 65.Jovanović, P.,  Popović, L. Č.,  Stalevski, M.,  Shapovalova, A. I. \ 2010\ Variability of the Hβ Line Profiles as an Indicator of Orbiting Bright Spots in Accretion Disks of Quasars: A Case Study of 3C 390.3\  The Astrophysical Journal, Volume 718, Issue 1, pp. 168-176 

 66. 66. Kovačević, Jelena, Popović, Luka Č.,  Dimitrijević, Milan S.\ 2010\ Analysis of Optical Fe II Emission in a Sample of Active Galactic Nucleus Spectra\ The Astrophysical Journal Supplement, Volume 189, Issue 1, pp. 15-36 

 67. 67.Popović, L. Č.; Moiseev, A. V.; Mediavilla, E., Jovanović, P., Ilić, D., Kovačević,J.,  Muñoz, J. A.\ 2010\ RXJ 0921+4529: A Binary Quasar or a Gravitational Lens?\  The Astrophysical Journal Letters, Volume 721, Issue 2, pp. L139-L142 

 68. 68.Popović, L. Č.,  Shapovalova, A. I.,  Ilić, D.,  Kovačević, A.,  Kollatschny, W. et al.\ 2011\ Spectral optical monitoring of 3C 390.3 in 1995-2007. II. Variability of the spectral line parameters\ Astronomy & Astrophysics, Volume 528, id.A130 

 69. 69.Donnarumma, I.,  De Rosa, A.,  Vittorini, V.,  Miller, H. R.,  Popović, L. Č.,  Simić, S., Tavani, M. et al.\ 2011\ The Remarkable γ-Ray Activity in the Gravitationally Lensed Blazar PKS 1830-211\ The Astrophysical Journal Letters, Volume 736, Issue 2, article id. L30  

 70. 70.Popović, Luka Č.,  Kovačević, Jelena\ 2011\  Optical Emission-line Properties of a Sample of the Broad-line Active Galactic Nuclei: The Baldwin Effect and Eigenvector 1\ The Astrophysical Journal, Volume 738, Issue 1, article id. 68 

 

Радови у домаћим водећим часописима и страним часописима без импакт фактора

 

  1. 1.Djeniže, S.; Popović, L. Č.; Labat, J.; Srećković, A.; Platiša, M.\ 1993\ Stark Parameters of Several B II, C II and N III Spectral Lines\ Contributions to Plasma Physics, vol. 33, issue 3, pp. 193-199 

  2. 2.Popović, L. Č.; Vince, I.; Kubičela, A.; Atanacković-Vukmanović, O.; Samurović, S.\ 1994\ Contribution of gravitational redshift to spectral line profiles of AGN: the case of Lorentzian profile\ Bull. Astron. Belgr., No. 149, p. 9 – 14 

  3. 3.Atanacković-Vukmanović, O.; Popović, L. Č.; Vince, L.; Kubičela, A.\ 1994\
   Contribution of gravitational redshift to spectral line profiles of AGN: the case of Voigt profile.\ Bull. Astron. Belgr., No.
   150, p. 1 – 6 

  4. 4.Kubičela, A.; Jevremović, D.; Popović, L. Č.; Skuljan, J.; Arsenijević, J.; Vince, I.\ 1994\
   Interference fringes of a CCD camera.\ Bull. Astron. Belgr., No.
   150, p. 37 – 40 

  5. 5.Popović, L. Č.; Kubičela, A.; Arsenijević, J.; Jevremović, D.; Vince, I.\ 1995\ The Belgrade observations of Jupiter during the period of its colliding with SL-9 comet.\ Bull. Astron. Belgr., No. 151, p. 85 – 94 

  6. 6.Jankov, S.; Vince, I.; Kubičela, A.; Jevremović, D.; Popović ,L. Č\ 1996\ A possible theoretical explanation of CCD interference patterns\ Bull. Astron. Belgr., No. 153, p. 115 – 117 

  7. 7.Popović ,L. Č.; Dimitrijević, M. S.\ 1997\  Stark broadening parameter tables for Xe II, Sc II, Y II and Zr II.\ Bull. Astron. Belgr., No. 155, p. 159 – 163 

  8. 8.Popović ,L. Č.; Dimitrijević, M. S\ 1997\ Tables of the electron impact broadening  parameters: Mn II, Mn III, Ga III, Ge III and Ge IV lines.\ Bull. Astron. Belgr., No. 156, p. 173 – 178 

  9. 9.Popović ,L. Č; Dimitrijević , M. S.\ 1998\ Estimation of Electron-Impact Line Widths for - - and - Charged Vanadium Ions\ Serbian Astronomical Journal, Vol. 157, page 109 

  10. 10.Kubicela, A.; Arsenijević , J.; Popović ,L. Č.; Trajković , N.; Bon, E.\ 1998\ Co-Existence of Two Plasma Phases in Solar and AGN Coronas\ Serbian Astronomical Journal, Vol. 158, page 43 

  11. 11.Popović ,L. Č.; Dimitrijević , M. S.\ 1998\ A program for electron-impact broadening parameter calculations of ionized rare-earth element lines\ Contributions of the Astronomical Observatory Skalnate Pleso, vol. 27, no. 3, p. 353-355 

  12. 12.Popović ,L. Č/ 1999/ Atomic Data Estimation for H and C IV Transitions in Strong Gravitation Field\ Serbian Astronomical Journal, Vol. 159, page 17 

  13. 13.Popović ,L. Č; Dimitrijević , M. S.; Tankosic, D.\ 1999\ Stark Broadening Parameter Tables for Au i and Au II\ Serbian Astronomical Journal, Vol. 159, page 59 

  14. 14.Milovanović , N.; Popović ,L. Č.; Dimitrijević , M. S.\ 2000\ BELDATA -- The Database of Belgrade Astronomical Observatory\ Baltic Astronomy, v.9, p.595-598. 

  15. 15.Popović ,L. Č.; Dimitrijević , M. S.\ 2000\ Stark Broadening Parameter Tables for Kr II Lines\ Serbian Astronomical Journal, Vol. 161, page 89 

  16. 16.Popović ,L. Č.; Mediavilla, E. G.; Pavlović , R.\ 2000\ Can Double-Peaked Lines Indicate Merging Effects in AGNs?\ Can Double-Peaked Lines Indicate Merging Effects in AGNs? 

  17. 17.Stanić , N.; Popović ,L. Č.; Kubicela, A.; Bon, E.\ 2000\ The Hβ Line Shape of Akn 120\ Serbian Astronomical Journal, Vol. 162, page 7 

  18. 18.Popović, L. Č., Stanić, N., Kubičela, A., Bon, E.\ 2001\ Broad line regions in AGN.\ Astronomical and Astrophysical Transactions 20, 319-320.  

  19. 19.Popović, L. Č.; Mediavilla, E. G.; Muñoz, J. A., Jovanović, P., Dimitrijević, M.S.,\ 2001\ Microlensing Influence on the Line Shapes Generated by a Relativistic Accretion Disc\ Serbian Astronomical Journal, Vol. 164, p. 53-59 

  20. 20.Dimitrijević, M. S., Popović, L. Č.\ 2001\ Modified Semiempirical Method\ Journal of Applied Spectroscopy,ISSN: 0021-9037 (Paper) 1573-8647 (Online),DOI: 10.1023/A:1014396826047,Issue: Volume 68, Number 6,Date: November 2001,Pages: 893 – 901 

  21. 21.Popović, L. Č.\ 2005\  Connection between the X-ray, UV and optical emission line regions of AGN\ Memorie della Società Astronomica Italiana, v.76, pp.43-46 

  22. 22.Ilić, D.; Popović, L. Č.; Borka, V.\ The UV spectral properties of radio loud and radio quiet QSOs: The ratio of NV/Lyalpha and CIV1550/Lyalpha\ Memorie della Società Astronomica Italiana, v.76, p.51-52 

  23. 23. Simić , Z.; Dimitrijević , M. S.; Popović ,L. Č.; Dacić , M. D.\ 2005\ Stark Broadening of F III Lines in Laboratory and Stellar Plasma\ Journal of Applied Spectroscopy, vol. 72, issue 3, pp. 443-446 

  24. 24.Popović, L. Č.\ 2006\  The Broad Line Region of AGN: Kinematics and Physics (Review paper)\ Serbian Astronomical Journal 173, pp. 1-11  

  25. 25..  D. Jevremović, M. S. Dimitrijević, L. Č. Popović, M. Dačić, V. Protić Benišek, E. Bon, V. Benišek, D. Ilić, A. Kovačević, M. Malović: 2009,  SERBIAN VIRTUAL OBSERVATORY, Pregled NCD, 15, 52-58. 

 

 

Позвана предавања  на међународним скуповима штампана у целини (у часописима без импакт фактора и посебним издањима, зборницима – од 2001)

 

 

 1. 1.Popović, L. Č.\ Microlensing influence on spectral line shapes of AGNs: accretion disk radiation\  In: Balkan Meeting of Young Astronomers, 25 - 29 September 2000, Belogradchik, Bulgaria, edited by Alexander Antov, Renada Konstantinova-Antova, Rumen Bogdanovski and Milcho Tsvetkov, Belogradchik: Belogradchik Astronomical Observatory, ISBN 954-90133-2-4, 2001, p. 69 - 78 

 2. 2.Popović, L. Č. Jovanović, P., Mediavilla, E., Munoz, J.A.\ 2003.\ Influence of Microlensing on the Active Galactic Nucleus Fe Kalpha Line.\ Astronomical and Astrophysical Transactions 22, 719-725.    

 3. 3.Popović, Luka Č.,\ 2004\ Physical and kinematical properties of central part of active galaxies: From narrow to broad emission lines\ Proc. of 17th International conference on spectral line shapes (ed E. Dalimier), published by Frontier Group, Paris, France, pp. 257-264. 

 4. 4.Popović, L. Č., Dimitrijević, M.~S., Mediavilla, E., Danezis, E., Lyratzi, E., Bon, E., Ilić, D., Jovanović, P., Theodossiou, E., Dačić, M.\ 2004.\ Some Spectroscopic Methods for Astrophysical Plasma Research.\ American Institute of Physics Conference Series 740, 497-508.  

 5. 5.Zakharov, A.F., Popović, L. Č.., Jovanović, P.\ 2005.\ Contribution of Microlensing to X-ray Variability of Distant QSOs.\ Gravitational Lensing Impact on Cosmology 225, 363-369. 

 6. 6.Abajas, C.; Mediavilla, E.; Muñoz, J. A.; Popović, L. Č.\ 2005\ Gravitational microlensing effects on the broad emission lines of quasars \  Memorie della Società Astronomica Italiana Supplement, v.7, pp. 48-55 

 7. 7.Popović, L. Č.\ 2006.\ Investigation of Quasar Structure with Microlensing.\ Bulgarian Journal of Physics Supplement 33, 194-199.  

 8. 8. Dimitrijević, M.S., Popović, L.Č.\ 2006.\ Activities at Belgrade Astronomical Observatory on Collecting of Data and Their Organization in a Database.\ Virtual Observatory: Plate Content Digitization, Archive Mining and Image Sequence Processing 115-123.  

 9. 9.Danezis, E., Popović, L. Č., Lyratzi, E., Dimitrijević, M.~S.\ 2006.\ The Peculiar Absorption And Emission Phenomena From Stars To Quasars.\ AIP Conference Proceedings 876, 373-384.   

 10. 10.Ciroi, S., La Mura, G., Popović, L. Č., Ilić, D., Rafanelli, P.\ 2006.\ Plasma diagnostics in the Active Galactic Nuclei environment.\ AIP Conference Proceedings 876, 385-394.  

 11. 11. Jovanović, P., Popović, L. Č..\ 2006.\ Microlensing signatures in spectra of quasars: X-ray radiation.\ AIP Conference Proceedings 876, 423-430  

 12. 12.Popović, L. Č.\ 2007.\  Kinematics and physics of emitting plasma around super-massive black holes.\ Journal of Physics Conference Series 63, 012018.  

 13. 13.Simić,  S., Popović, L. Č..\ 2008.\ Variability of GRB light curve: Shock wave model modification.\ Journal of Physics Conference Series 133, 012030 

 14. 14.Arshakian, T. G.; León-Tavares, J.; Lobanov, A. P.; Chavushyan, V. H.; Popovic, L.; Shapovalova, A. I.; Burenkov, A.; Zensus, J. A.\ 2008\ Jet-BLR connection in the radio galaxy 3C 390.3.\ Memorie della Società Astronomica Italiana, v.79, p.1022-1029 

 15. 15.Antoniou, A.; Danezis, E.; Lyratzi, E.; Popovic, L. Č.; Dimitrijević, M. S.\ 2008\ Kinematical parameters in the coronal and post-coronal regions of the Oe stars\ Journal of Physics: Conference Series, Volume 133, Issue 1, pp. 012028 

 16. 16.Popović, L. Č., Jovanović, P.\ 2009.\ Active Galactic Nuclei-Plasma around Super-massive Black Hole.\ American Institute of Physics Conference Series 1121, 71-77.   

 17. 17.Bon, E., Popović, L. Č.., Gavrilović, N., La Mura, G.\ 2010.\ The disk emission in the Broad Line Region of Active Galactic Nuclei.\ Journal of Physics Conference Series 257, 012029.   

 18. 18.Ilić, D., Popović, L. Č., Ciroi, S., La Mura, G., Rafanelli, P.\ 2010.\ Physical properties of the broad line region in active galactic nuclei.\ Journal of Physics Conference Series 257, 012034.  

 19. 19.Dimitrijević, Milan S., Sahal-Bréchot, Sylvie; Kovačević, Andjelka; Jevremović, Darko; Popović, Luka Č.\ 2010\ European Virtual Atomic Data Centre – VAMDC\ Journal of Physics: Conference Series, Volume 257, Issue 1, pp. 012032 

 20. 20.Lyratzi, E.; Danezis, E.; Popović, L. Č.; Antoniou, A.; Dimitrijević, M. S.; Stathopoulos, D.\ 2010\ Studying the complex BAL profiles in the BALQSOs spectra\ Journal of Physics: Conference Series, Volume 257, Issue 1, pp. 012035 

 21. 21.Simić, S.; Popović, L. Č.\ 2010\ The GRB events and spectra of the afterglow\ Memorie della Societa Astronomica Italiana Supplement, v.15, p.182-186 

 22. 22. Popović, L. Č., Jovanović, P.\ 2010\ Spectral line shapes as a tool for investigation of kinematics and physics of plasma in quasars.\ Memorie della Societa Astronomica Italiana Supplement, v.15, p.44-55 

 23. 23.La Mura, G., Ciroi, S., Cracco, V., Ilic, D., Popović, L. Č., Rafanelli, P.\ 2011.\ Emission line profiles and X-ray observations of broad and narrow line Seyfert 1 galaxies.\ Proceedings of the conference ''Narrow-Line Seyfert 1 Galaxies  and their place in the Universe''.~April 4-6, 2011.~Milano,  Italy.~Editorial Board: Luigi Foschini (chair), Monica Colpi, Luigi Gallo, Dirk Grupe, Stefanie Komossa, Karen Leighly, Smita Mathur.~Published online http://pos.sissa.it/cgi-bin/reader/conf.cgi?confid=126, id.56 .  

 

 

Позвана предавања домаћим научним скуповима штампана у целини (у часописима без импакт фактора и посебним издањима, зборницима – публиковани од 2001)

 

 1. 1.Popović, L. Č., Radovanac, M.\ 2002.\ Belgrade Astronomical Observatory during the Second World War.\ Publications de l'Observatoire Astronomique de Beograd  72, 133-145. 

 2. 2.Popović, L. Č., Jovanović, P., Bon, E., Dimitrijević, M.~S.\ 2002.\ Gravitational microlenses in active galactic nuclei.\ Publications de  l'Observatoire Astronomique de Beograd 73, 49-65.  

 3. 3.Jovanović, P., Popović, L. Č.\ 2009.\ Central Engine of Active Galaxies as the Most Powerful Source of X-Ray Radiation in the Universe.\ Publications de l'Observatoire Astronomique de Beograd 86, 153-160.  

 4. 4.Jovanović, P., Popović, L. Č.\ 2010.\ Gravitational Lensing Statistic and Cosmology.\ Publications de l'Observatoire Astronomique de Beograd 88, 91-100 

 

 

Радови представљени на домаћим  и  међународним научним скуповима штампана у целини (само радови публиковани од 2001)

 

  1. 1.Popović, L. Č.; Mediavilla, E. G.; Muñoz, J. A.\ 2001 \ Microlensing Influence on the Line Shapes Generated by a Relativistic Accretion Disc\ Deep Fields: Proceedings of the ESO Workshop Held at Garching, Germany, 9-12 October 2000, ESO ASTROPHYSICS SYMPOSIA. ISBN 3-540-42799-6. Edited by S. Cristiani, A. Renzini, and R.E. Williams. Springer-Verlag, 2001, p. 304 

  2. 2.Tankosić, D.; Popović, L. Č.; Dimitrijević, M. S.\ 2001\ The project for the determination of Stark broadening parameters within the modified semiempirical approach: Ag II\ SPECTRAL LINE SHAPES: Volume 11, 15th ICSLS. AIP Conference Proceedings, Volume 559, pp. 160-162 

  3. 3.Milosavljević, Vladimir; Dimitrijević, Milan S.; Djeniže, Stevan; Popović, Luka Č.\ 2001\ Stark widths and shifts of the Kr III spectral lines\ SPECTRAL LINE SHAPES: Volume 11, 15th ICSLS. AIP Conference Proceedings, Volume 559, pp. 163-165 

  4. 4.Dimitrijević, Milan S.; Popović, Luka Č.; Milovanović, Nenad\ 2001\ Stark broadening effect and zirconium conflict problem\ SPECTRAL LINE SHAPES: Volume 11, 15th ICSLS. AIP Conference Proceedings, Volume 559, pp. 208-210 

  5. 5.Popović, L. Č.; Richter, G.; Böhm, P.\ 2001\ The nature of double-peaked lines in Sy 1 and quasars\ SPECTRAL LINE SHAPES: Volume 11, 15th ICSLS. AIP Conference Proceedings, Volume 559, pp. 464-466 

  6. 6.Dimitrijević, Milan S.; Popović, Luka Č.; Dačić, Miodrag; Cvetković, Zorica\ 2002\ Approximate methods for Stark broadening calculations for astrophysically important spectral lines\ Publications of the Astronomical Observatory of Belgrade (ISSN 0373-3742), No. 73, p. 13 - 26 (2002). In: Proceedings of the Third Bulgarian-Serbian Astronomical Meeting, May 13-15, 2002, Gjolechitsa, Bulgaria 

  7. 7.Popović, L. Č.; Dimitrijević, M. S.; Dačić, M.; Kubičela, A.\ 2002\ The problem of the Fe II template in AGNs\ Publications of the Astronomical Observatory of Belgrade (ISSN 0373-3742), No. 73, p. 207 - 210 (2002). In: Proceedings of the Third Bulgarian-Serbian Astronomical Meeting, May 13-15, 2002, Gjolechitsa, Bulgaria 

  8. 8.Popović, L. Č.; Bon, E.; Ilić, D.\ 2002\ The spectral line shapes of Mrk 1040 and small neighbouring galaxy\ Publications of the Astronomical Observatory of Belgrade (ISSN 0373-3742), No. 73, p. 211 - 214 (2002). In: Proceedings of the Third Bulgarian-Serbian Astronomical Meeting, May 13-15, 2002, Gjolechitsa, Bulgaria 

  9. 9.Popović, L. Č.; Jovanović, P.\ 2002\  Could the shape of Mrk 205 Fe Kα line be explaned by microlensing effect?\ Publications of the Astronomical Observatory of Belgrade (ISSN 0373-3742), No. 73, p. 215 - 218 (2002). In: Proceedings of the Third Bulgarian-Serbian Astronomical Meeting, May 13-15, 2002, Gjolechitsa, Bulgaria 

  10. 10. Popović, L. Č.;\ 2002\ Determination of the physical properties in active galactic nuclei using Balmer lines\ Publications of the Astronomical Observatory of Belgrade (ISSN 0373-3742), No. 74, p. 161 - 163 (2002). In: Invited lectures and contributed papers of the IV Yugoslav-Belarussian Symposium on Physics and Diagnostics of Laboratory and Astrophysical Plasma, Belgrade, 23-24 August 2002. 

  11. 11.Simić, Z.; Dimitrijević, M. S.; Popović, L. Č.\ 2003\ Stark broadening of F III lines in stellar plasma\ Publications of the Astronomical Observatory of Belgrade (ISSN 0373-3742), No. 75, p. 125 - 128 (2003). In: Proceedings of the XIII National Conference of Yugoslav Astronomers, Belgrade, October 17-20 

  12. 12.Dimitrijević, M. S.; Popović, L. Č.; Bon, E.; Bajčeta, V.; Jovanović, P.; Milovanović, N.\ 2003\ Database BelData: present state and plans for future development\ Publications of the Astronomical Observatory of Belgrade (ISSN 0373-3742), No. 75, p. 129 - 133 (2003). In: Proceedings of the XIII National Conference of Yugoslav Astronomers, Belgrade, October 17-20, 2002. 

  13. 13.Bon, E.; Stanić, N.; Ilić, D.; Kubicela, A.; Mediavilla, E. G.; Popović, L. C.\ 2003\ Two-component model for III Zw 2 broad line region\ Publications of the Astronomical Observatory of Belgrade (ISSN 0373-3742), No. 76, p. 171 - 174 (2003). In: IV Serbian Conference on Spectral Line Shapes, Arandelovac, Serbia, 10-15 October 2003. 

  14. 14.Ilić, D.; Bon, E.; Mediavilla, E. G.; Popović, L. C.\ 2003\ The emission line shapes of the Seyfert 1 galaxy Mrk 817\ Publications of the Astronomical Observatory of Belgrade (ISSN 0373-3742), No. 76, p. 197 - 200 (2003). In: IV Serbian Conference on Spectral Line Shapes, Arandelovac, Serbia, 10-15 October 2003. 

  15. 15.Jovanović, P.; Popović, L. C.; Dimitrijević, M. S\ 2003\ Correlation between X-ray continuum and Fe Kα line variation due to microlensing\ Publications of the Astronomical Observatory of Belgrade (ISSN 0373-3742), No. 76, p. 205 - 210 (2003). In: IV Serbian Conference on Spectral Line Shapes, Arandelovac, Serbia, 10-15 October 2003 

  16. 16.Milovanović, N.; Dimitrijević, M. S.; Popović, L. C.; Simić, Z.\ 2003\ Importance of collisions with charged particles for stellar UV line shapes: Cd III\ Publications of the Astronomical Observatory of Belgrade (ISSN 0373-3742), No. 76, p. 215 - 220 (2003). In: IV Serbian Conference on Spectral Line Shapes, Arandelovac, Serbia, 10-15 October 2003. 

  17. 17.Popović, L. C.; Richter, G.\ 2003\ Diagnostic of physical conditions in AGN Broad Emission Line Regions\ Publications of the Astronomical Observatory of Belgrade (ISSN 0373-3742), No. 76, p. 221 - 224 (2003). In: IV Serbian Conference on Spectral Line Shapes, Arandelovac, Serbia, 10-15 October 2003. 

  18. 18.Popović, L. Č.\ 2004\ Diagnostics of Plasma Properties in Broad Line Region of AGNs\ PLASMAS IN THE LABORATORY AND IN THE UNIVERSE: New Insights and New Challenges. AIP Conference Proceedings, Volume 703, pp. 330-333 

  19. 19.Bon, E.; Ilić, D.; Popović, L. Č.; Mediavilla, E.; Čelebonović, V.; Pavičić, G.\ 2004\ The Narrow Line Region of an AGN Sample\ EQUATION-OF-STATE AND PHASE-TRANSITION ISSUES IN MODELS OF ORDINARY ASTROPHYSICAL MATTER. AIP Conference Proceedings, Volume 731, pp. 291-294 

  20. 20.Popovic, L. C.; Mediavilla, E.; Bon, E.; Ilic, D.\ 2004\ Emission Line Region in a sample of 12 active galactic nuclei\ The Interplay among Black Holes, Stars and ISM in Galactic Nuclei, Proceedings of IAU Symposium, No. 222. Edited by T. Storchi-Bergmann, L.C. Ho, and Henrique R. Schmitt. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2004., p.355-356 

  21. 21. Popović, L. C.; Stavrev, K. Y.; Tsvetkova, K.; Tsvetkov, M.; Ilić, D.; Sanchez, S. F.; Richter, G. M.\ 2005\ Mrk 1040 and its companion LEDA 212995\ Aerospace Research in Bulgaria (ISSN 0861-1432), No. 20, p. 126 - 130 (2005). In: Balkan Astronomical Meeting, BAM 2004, 14-18 June 2004, Rozhen, Bulgaria. 

  22. 22.Ilić, D.; Bon, E.; Popović, L. Č.\ 2005\ Kinematics of the BLR and NLR in AGN Mrk 817.\
   Memorie della Società Astronomica Italiana Supplement, v.7, pp.30-33 

  23. 23.Chilingarian, I.; Prugniel, Ph.; Popović, L. Č.\ 2005\ The history and dynamics of the stellar population in the central kpc of active galaxies\  Memorie della Società Astronomica Italiana Supplement, v.7, pp.42-45 

  24. 24.Danezis, E.; Nikolaidis, D.; Lyratzi, E.; Popović, L. Č.; Dimitrijević, M. S.; Theodossiou, E.; Antoniou, A.\ 2005\ A new modeling approach for DACs and SACs regions in the atmospheres of hot emission stars\ Memorie della Società Astronomica Italiana Supplement, v.7, pp 107-110 

  25. 25.Lyratzi, E.; Danezis, E.; Nikolaidis, D.; Popović, L. Č.; Dimitrijević, M. S.; Theodossiou, E.; Antoniou, A.\ 2005\ A new approach for the structure of Halpha regions in 120 Be-type stars\  Memorie della Società Astronomica Italiana Supplement, v.7, pp 114-117 

  26. 26.Dimitrijević, Milan S.; Ryabchikova, Tanya; Popović, Luka Č.; Shulyak, Denis; Khan, Sergey\ 2005\ On the influence of Stark broadening of Cr I lines in the Cr-rich Ap star beta CrB atmosphere.\ Memorie della Società Astronomica Italiana Supplement, v.7, pp. 126-129 

  27. 27.Simić, Zoran; Popović, Luka Č.; Dimitrijević, Milan S.; Dačić, Miodrag D.\ 2005\ Stark broadening parameters for Cu III and Zn III spectral lines.\ Memorie della Società Astronomica Italiana Supplement, v.7, pp. 236-239 

  28. 28.Simić, Saša; Andersen, Michael I.; Popović, Luka Č.; Christensen, Lise\ 2005\ A model for temporal variability of the GRB light curve\ ASTROPHYSICAL SOURCES OF HIGH ENERGY PARTICLES AND RADIATION. AIP Conference Proceedings, Volume 801, pp. 139-140 

  29. 29. Antoniou, A.; Danezis, E.; Lyratzi, E.; Nikolaidis, D.; Popović, L. Č.; Dimitrijević, M. S.; Theodossiou, E./ 2006/ Long Term Variability of the Radial Velocities in the Coronal and Post-coronal Regions of the Oe Star HD 93521\ RECENT ADVANCES IN ASTRONOMY AND ASTROPHYSICS: 7th International Conference of the Hellenic Astronomical Society. AIP Conference Proceedings, Volume 848, pp. 370-374 

  30. 30.Danezis, E.; Nikolaidis, D.; Lyratzi, E.; Popović, L. Č.; Dimitrijević, M. S.; Theodossiou, E.; Antoniou, A.\ 2006\ A New Modeling Approach For DACs And SACs Regions In The Atmospheres Of Hot Emissions Stars\ RECENT ADVANCES IN ASTRONOMY AND ASTROPHYSICS: 7th International Conference of the Hellenic Astronomical Society. AIP Conference Proceedings, Volume 848, pp. 380-384 

  31. 31.Lyratzi, E.; Danezis, E.; Nikolaidis, D.; Antoniou, A.; Popović, L. Č.; Dimitrijević, M. S.; Stathopoulou, M.; Theodossiou, E.\ 2005\ A New Approach For The Structure Of Ha Regions In 120 Be-type Stars\ RECENT ADVANCES IN ASTRONOMY AND ASTROPHYSICS: 7th International Conference of the Hellenic Astronomical Society. AIP Conference Proceedings, Volume 848, pp. 402-406 

  32. 32.Popović, L. Č./ 2007/ Two-Component Model for the AGN Broad Line Region\
   Exploring the Cosmic Frontier: Astrophysical Instruments for the 21st Century. ESO Astrophysics Symposia, European Southern Observatory series. Edited by Andrei P. Lobanov, J. Anton Zensus, Catherine Cesarsky and Phillip J. Diamond. Series editor: Bruno Leibundgut, ESO. ISBN 978-3-540-39755-7. Published by Springer-Verlag, Berlin and Heidelberg, Germany, 2007, p.191-194 

  33. 33.Dimitrijević, Milan S.; Kovačević, Jelena; Popović, Luka Č.; Dačić, Miodrag; Ilić, Dragana\ 2007\ The flux ratio of the [OIII] λ λ 4959, 5007 Å lines in AGN\
   FIFTY YEARS OF ROMANIAN ASTROPHYSICS. AIP Conference Proceedings, Volume 895, pp. 313-316 

  34. 34.Bon, E.; Popović, L. Č.; Ilić, D./ 2007/ Accretion in the broad line region of active galactic nuclei\ Black Holes from Stars to Galaxies -- Across the Range of Masses. Edited by V. Karas and G. Matt. Proceedings of IAU Symposium #238, held 21-25 August, 2006 in Prague, Czech Republic. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2007., pp.329-330 

  35. 35.Gavrilović, N.; Popović, L. Č.; Kollatschny, W. / 2007/ The gravitational redshift in the broad line region of the active galactic nucleus Mrk 110/ Black Holes from Stars to Galaxies -- Across the Range of Masses. Edited by V. Karas and G. Matt. Proceedings of IAU Symposium #238, held 21-25 August, 2006 in Prague, Czech Republic. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2007., pp.369-370 

  36. 36.Gavrilović, N.; Mickaelian, A.; Petit, C.; Popović, L. Č.; Prugniel, P./ 2007/ Activity type of galaxies in HyperLeda/ Black Holes from Stars to Galaxies -- Across the Range of Masses. Edited by V. Karas and G. Matt. Proceedings of IAU Symposium #238, held 21-25 August, 2006 in Prague, Czech Republic. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2007., pp.371-372 

  37. 37.Ilić, D.; Mura, G. La; Popović, L. Č.; Shapovalova, A. I.; Ciroi, S.; Chavushyan, V. H.; Rafanelli, P.; Burenkov, A. N.; Marcado, A./ 2007/ Physical properties of emitting plasma near massive black holes: the Broad Line Region/ Black Holes from Stars to Galaxies -- Across the Range of Masses. Edited by V. Karas and G. Matt. Proceedings of IAU Symposium #238, held 21-25 August, 2006 in Prague, Czech Republic. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2007., pp.383-384 

  38. 38.Popović, Luka Č.; Jovanović, Predrag\ 2007\ Can gravitational microlensing be used to probe geometry of a massive black-hole?\ Black Holes from Stars to Galaxies -- Across the Range of Masses. Edited by V. Karas and G. Matt. Proceedings of IAU Symposium #238, held 21-25 August, 2006 in Prague, Czech Republic. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2007., pp.431-432 

  39. 39.Simić, Zoran; Dimitrijević, Milan S.; Popović, Luka Č.; Dačič, Miodrag; Sahal-Bréchot, Sylvie; Kovačević, Andjelka\ 2007\ On the Common Influence of Stark Broadening and Hyperfine Structure in Stellar Spectra: Mn II Lines\ FLOWS, BOUNDARIES, INTERACTIONS: Flows, Boundaries, and Interaction Workshop. AIP Conference Proceedings, Volume 934, pp. 195-201 

  40. 40.Bon, Edi; Popović, Luka Č.; Gavrilović, Nataša/ 2007/ SPECTRAL LINE SHAPES IN ASTROPHYSICS: VI Serbian Conference on Spectral Line Shapes in Astrophysics (VI SCSLSA). AIP Conference Proceedings, Volume 938, pp. 59-64 

  41. 41.Chatzichristou, Eleni T.; Danezis, Emanouel; Popović, Luka Č.; Lyratzi, Evaggelia; Dimitrijević, Milan S./ 2007/ Studying the Complex Absorption and Emission Lines in AGN Spectra/ SPECTRAL LINE SHAPES IN ASTROPHYSICS: VI Serbian Conference on Spectral Line Shapes in Astrophysics (VI SCSLSA). AIP Conference Proceedings, Volume 938, pp. 65-69 

  42. 42.Ilić, Dragana; Popović, Luka Č.; Ciroi, Stefano; La Mura, Giovanni; Rafanelli, Piero\ 2007\ Physical Properties of the BLR of AGN: Boltzmann-Plot vs. CLOUDY Models\  SPECTRAL LINE SHAPES IN ASTROPHYSICS: VI Serbian Conference on Spectral Line Shapes in Astrophysics (VI SCSLSA). AIP Conference Proceedings, Volume 938, pp. 70-75 

  43. 43.Jovanović, Predrag; Popović, Luka Č.\ 2007\ The Shape of the Fe Kα Spectral Line in the Case of Partly Obscured Accretion Disk\ SPECTRAL LINE SHAPES IN ASTROPHYSICS: VI Serbian Conference on Spectral Line Shapes in Astrophysics (VI SCSLSA). AIP Conference Proceedings, Volume 938, pp. 76-81 

  44. 44.La Mura, Giovanni; Popović, Luka Č.; Ciroi, Stefano; Rafanelli, Piero; Ilić, Dragana\ 2007\ Detailed Analysis of Balmer Lines in a Selected Sample of 90 Broad Line AGN\ SPECTRAL LINE SHAPES IN ASTROPHYSICS: VI Serbian Conference on Spectral Line Shapes in Astrophysics (VI SCSLSA). AIP Conference Proceedings, Volume 938, pp. 82-87 

  45. 45.Simić, Saša; Popović, Luka Č.\ 2007\ Spectral Lines in the Afterglow of Gamma Ray Bursts\ SPECTRAL LINE SHAPES IN ASTROPHYSICS: VI Serbian Conference on Spectral Line Shapes in Astrophysics (VI SCSLSA). AIP Conference Proceedings, Volume 938, pp. 88-93 

  46. 46.Gavrilović, Nataša; Bon, Edi; Popović, Luka Č.; Prugniel, Philippe\ 2007\ Determination of Accretion Disc Parameters in the Case of Five AGN with Double-peaked Lines\ SPECTRAL LINE SHAPES IN ASTROPHYSICS: VI Serbian Conference on Spectral Line Shapes in Astrophysics (VI SCSLSA). AIP Conference Proceedings, Volume 938, pp. 94-97 

  47. 47.Kovačević, Andjelka; Shapovalova, Alla I.; Popović, Luka Č.; Bochkarev, Nikolai G.; Burenkov, Alexander N.; Chavushyan, Vahram H.\ 2007\ Time Lag Between the Optical Continuum and Line Variabilities of NGC 4151\ SPECTRAL LINE SHAPES IN ASTROPHYSICS: VI Serbian Conference on Spectral Line Shapes in Astrophysics (VI SCSLSA). AIP Conference Proceedings, Volume 938, pp. 98-103 

  48. 48.Kovačević, Jelena; Bachev, Rumen; Popović, Luka Č.; Zamanov, Radoslav; Marziani, Paola\ 2007\ Asymmetry of the C IV λ 1549 Å and [O III] λλ 4959, 5007 Å Lines in a Sample of RQ and RL AGN\ SPECTRAL LINE SHAPES IN ASTROPHYSICS: VI Serbian Conference on Spectral Line Shapes in Astrophysics (VI SCSLSA). AIP Conference Proceedings, Volume 938, pp. 104-108 

  49. 49.Danezis, Emmanouel; Antoniou, Antonis; Lyratzi, Evaggelia; Popović, Luka Č.; Dimitrijević, Milan S.; Nikolaidis, Dimitris\ 2007\ The DACs and SACs Effects From Stars to Quasars. Some First General Notices\ SPECTRAL LINE SHAPES IN ASTROPHYSICS: VI Serbian Conference on Spectral Line Shapes in Astrophysics (VI SCSLSA). AIP Conference Proceedings, Volume 938, pp. 119-126 

  50. 50.Dimitrijević, Milan S.; Ryabchikova, Tanya; Simić, Zoran; Popović, Luka Č.; Dačić, Miodrag\ 2007\ Stark Broadening of Cr II Spectral Lines in Stellar Atmospheres\ SPECTRAL LINE SHAPES IN ASTROPHYSICS: VI Serbian Conference on Spectral Line Shapes in Astrophysics (VI SCSLSA). AIP Conference Proceedings, Volume 938, pp. 164-169 

  51. 51.Lyratzi, Evaggelia; Danezis, Emmanouel; Dimitjević, Milan S.; Popović, Luka Č.; Nikolaidis, Dimitris; Antoniou, Antonis\ 2007\  The Evolution of Some Physical Parameters in the DACs/SACs Regions in Be Stellar Atmospheres\ SPECTRAL LINE SHAPES IN ASTROPHYSICS: VI Serbian Conference on Spectral Line Shapes in Astrophysics (VI SCSLSA). AIP Conference Proceedings, Volume 938, pp. 176-182 

  52. 52.Antoniou, Antonis; Danezis, Emmanouel; Lyratzi, Evaggelia; Nikolaidis, Dimitris; Popović, Luka Č.; Dimitrijević, Milan S.\ 2007\  A Statistical Study of Physical Parameters of the C IV Density Regions in 20 Oe Stars\ SPECTRAL LINE SHAPES IN ASTROPHYSICS: VI Serbian Conference on Spectral Line Shapes in Astrophysics (VI SCSLSA). AIP Conference Proceedings, Volume 938, pp. 194-197 

  53. 53.Ilić, D.; La Mura, G.; Popović, L. Č.; Shapovalova, A. I.; Ciroi, S.; Chavushyan, V. H.; Rafanelli, P.; Burenkov, A. N.; Marcado, A.\ 2007\
   The Central Engine of Active Galactic Nuclei, ASP Conference Series, Vol. 373, proceedings of the conference held 16-21 October, 2006 at Xi'an Jioatong University, Xi'an, China. Edited by Luis C. Ho and Jian-Min Wang, p.405 

  54. 54.Popović, L. Č.; Jovanović, P.; Petrović, T.\ 2007\ Investigation of the Innermost Part of Active Galactic Nuclei by Gravitational Microlensing\ The Central Engine of Active Galactic Nuclei, ASP Conference Series, Vol. 373, proceedings of the conference held 16-21 October, 2006 at Xi'an Jioatong University, Xi'an, China. Edited by Luis C. Ho and Jian-Min Wang, p.411 

  55. 55.Ilić, D.; Popović, L. Č.; León-Tavares, J.; Lobanov, A. P.; Shapovalova, A. I.; Chavushyan, V. H.\ 2008\ The broad line region in Mrk 668 and NGC 4151: an outflow model \ Memorie della Società Astronomica Italiana, v.79, p.1105-1109 

  56. 56.Dimitrijević, M. S.; Ryabchikova, T.; Simić, Z.; Popović, L. Č.; Dačić, M.\ 2008\ Electron-impact broadening of ionized chromium lines for Ap star atmospheres analysis\ Contributions of the Astronomical Observatory Skalnaté Pleso, vol. 38, no. 2, p. 401-402. 

  57. 57.Simić, Z.; Dimitrijević, M. S.; Popović, L. Č.; Dačić, M.; Kovačević, A.; Sahal-Bréchot, S.\ 2008\ On Stark broadening of MnII lines in Ap-star conditions\ Contributions of the Astronomical Observatory Skalnaté Pleso, vol. 38, no. 2, p. 451-452 

  58. 58.Popovic, L. C.; Bon, E.; Gavrilovic, N.\ 2008\ The Broad Emission Lines in AGN: Hidden Disk Emission\ The Nuclear Region, Host Galaxy and Environment of Active Galaxies (Eds. Erika Benítez, Irene Cruz-González, & Yair Krongold) Revista Mexicana de Astronomía y Astrofísica (Serie de Conferencias) Vol. 32, pp. 99-101 

  59. 59.Danezis, E.; Lyratzi, E.; Popović, L. Č.; Dimitrijević, M. S.; Antoniou, A.\ 2007\ Similarity Between DACs/SACs Phenomena in Hot Emission Stars and Quasars Absorption Lines\ SPECTRAL LINE SHAPES: Volume 15-19th International Conference on Spectral Line Shapes. AIP Conference Proceedings, Volume 1058, pp. 305-307 

  60. 60.Antoniou, A.; Danezis, E.; Lyratzi, E.; Popović, L. Č.; Dimitrijević, M. S.; Theodosiou, E.; Stathopoulos, D.\ 2007\ AX Mon (HD 45910) Kinematical Parameters in the Fe II Spectral Lines as a Function of the Excitation Potential\ SPECTRAL LINE SHAPES: Volume 15-19th International Conference on Spectral Line Shapes. AIP Conference Proceedings, Volume 1058, pp. 314-316 

  61. 61.Lyratzi, E.; Danezis, E.; Popović, L. Č.; Dimitrijević, M. S.; Antoniou, A.\ 2008\ SPECTRAL LINE SHAPES: Volume 15-19th International Conference on Spectral Line Shapes. AIP Conference Proceedings, Volume 1058, pp. 320-322 

  62. 62.Antoniou, A.; Danezis, E.; Lyratzi, E.; Popović, L. Č.; Dimitrijević, M. S.; Theodosiou, E.; Stathopoulos, D./ 2009/ A study of the atmospheric structure of AX Mon (HD 45910)/ Communications in Asteroseismology, Vol. 159, p. 119-120. Proceedings of "JENAM 2008 Symposium No 4: Asteroseismology and Stellar Evolution", held on September 8-12 2008, edited by Sonja Schuh and Gerald Handler 

  63. 63. Ilić, D.; Popović, L. Č.; Ciroi, S.; La Mura, G.; Rafanelli, P./ 2009/ Plasma Properties of the Broad Line Emitting Region in Active Galactic Nuclei/ SPACE PLASMA PHYSICS: School of Space Plasma Physics. AIP Conference Proceedings, Volume 1121, pp. 78-82 

  64. 64.Jovanović, P.,  Popović, L.Č., 2009, Central Engine of Active Galaxies as the Most  Powerful Source of X-Ray Radiation in the Universe,  Publications de l'Observatoire Astronomique de Beograd 86, 153-160.  

  65. 65.Danezis, E.; Lyratzi, E.; Antoniou, A.; Popović, L. Č.; Dimitrijević, M. S.\ 2010\ Studying the complex spectral line profiles in the spectra of hot emission stars and quasars\ Memorie della Societa Astronomica Italiana Supplement, v.15, p.13 

  66. 66. Antoniou, A.; Danezis, E.; Lyratzi, E.; Popović, L. Č.; Dimitrijević, M. S.; Theodossiou, E.\ 2010\ Studying the location of SACs and DACs regions in the environment of hot emission stars\ Memorie della Societa Astronomica Italiana Supplement, v.15, p.138 

  67. 67.Lyratzi, E.; Danezis, E.; Popović, L. Č.; Dimitrijević, M. S.; Antoniou, A.; Stathopoulos, D.\ 2010\ Kinematic properties of the Broad Absorption Line Regions in the spectra of quasars\  Memorie della Societa Astronomica Italiana Supplement, v.15, p.161 

  68. 68.Ilić, D.; Popović, L. Č.; Shapovalova, A. I.; Kovačević, A.; León-Tavares, J.; Chavushyan, V. H.\ 2010\ The geometry of the broad line region: an inflow and accelerating outflow\ Memorie della Societa Astronomica Italiana Supplement, v.15, p.166 

  69. 69.Kovačević, Jelena; Popović, Luka Č.; Dimitrijević, Milan S.\ 2010\ The optical Fe II emission lines in Active Galactic Nuclei\ Memorie della Societa Astronomica Italiana Supplement, v.15, p.176 

 

 

 Предавања по позиву на националним конференцијама

штамна у целини (на српском језику)

 

  1. 1.Димитријевић, М.С., Поповић, Л. Ч.Ч , 2003, Развој и примена база података у астрономији и физици, Нучни скупови Српске академије наука и уметности, Одељење за математику, физику и геонауке, стр. 373-281 

  2. 2.Лука Поповић: 2009, Савремена истраживања у астрономији: од открића телескопа до данас, Позвано предавање на конференцији Како разумијети Универзум: допринос астрономских и физичких истраживања, Бања Лука, 28.-29.. мај 2009, Универзитет у Бањој Луци, Природно-математички факултет Бања Лука,(уредници Б. Предојевић и Л. Ч. Поповић) стр. 7-30.  

  3. 3.Драгана Илић и Лука Поповић: 2009, Активна галактичка језгра:  природа и физика објеката,  Позвано предавање на конференцији Како разумијети Универзум: допринос астрономских и физичких истраживања, Бања Лука, 28.-29.. мај 2009, Универзитет у Бањој Луци, Природно-математички факултет Бања Лука,(уредници Б. Предојевић и Л. Ч. Поповић) стр. 109-128. 

  4. 4.Поповић, Л..Ч., 2011, Спектроскопска истраживања вангалактичких објеката на  Астрономској опсерваторији,  Зборник конференције Развој астрономије код Срба (уредник М.С. Димитријевић), Публикације Астрономског друштва Руђер Бошковић, стр. 343-366