БИОГРАФИЈA ЛУКЕ Ч. ПОПОВИЋА

I.1. Општи подаци

Лука Ч. Поповић је рођен 16. 04. 1964. године у с. Трњанима (општина Добој). Основну школу завршава у Трњанима и Мајевцу, а средњу школу у Добоју. После одслужења војног рока (1983-1984) уписује студије астрономије на Природно-математичком факултету Универзитета у Београду, које завршава 1988. године и стиче звање дипломирани астроном. Магистарске студије уписује на Физичком факултету Универзитета у Београду. Магистарски рад под називом: “Штарково ширење и померај спектралних линија Zn II“ одбранио је 1991. године. Докторат из астрофизике под називом: “Штарково ширење спектралних линија тешких јона у спектрима топлих звезда” је одбранио 1994. године на Математичком факултету Универзитета у Београду.

I.2. Радна и професионална биографија

Запослење

Од 1988. године ради као наставник математике у ОШ Мића Поповић у Малој Иванчи (1988/89 школсу година). У периоду од 1989. до 1992. запослен је на Народној опсерваторији и Планетаријуму АД “Р. Бошковић”, прво као предавач, а после као Управник ове установе (у периоду од 1991-1995 и 1999-2003). Од 1992. године је запослен на Астрономској опсерваторији као истраживач сарадник где и сада ради са звањем научни саветник (изабран у поменуто звање 2001. године). Ангалжован је на Математичком факултету Универзитета у Београду као редован професор (са 10% радног времена од 2021. године)

Научно-истраживачки рад

Лука Ч. Поповић се бави научноистраживачким радом од  1990. године (преко 30 година), као и пратећим али ништа мање значајним радом у образовању младих кадрова и популаризацији астрономије и науке уопште.

Научнa област у којој ради је астрофизика, а уже области су: спектроскопија лабораторијске и звездане плазме, активна галактичка језгра, гравитациона сочива, гама бљескови и истраживање Земљине јоносфере. Укратко се научни рад може поделити на: а) Спектроскопија лабораторијске и звездане плазме. Рани радови (почетак 90тих) односе се на проблеме везане за атомску физику и физику плазме. Радио магистарски рад из Штарковог ширења једанпут јонизованих линија цинка и кадмијума у условима лабораторијске плазме, а потом у докторској дисертацији приказује истраживање Штарковог ширења у условим звездане плазме, где даје побољша прорачуне Штарковог ефекта модификованом семиемпиријском формулом код комплексних емитера, укључивањем различитих веза (поред LS, укључјује јј и јl везу) и модификацијом рачунања матричних елемената код јонизованих тежих емитера.  б) Спектроскопија вангалактичких објеката – активна галактичка језгра. Бави  се проучавањем активних галактичких језгара - АГЈ (обједињени назив за квазаре, Сејфертове галаксије, блазаре) од почетка 90тих година прошлог века, што је тад био пионирски подухват у српској астрономији (подсетимо се да су квазари откривени 60тих година прошлог века). Радећи у овој области, он развија оригиналан приступ у проучавању спектара активних галаксија и гравитационих сочива, тј. елементе вангалактичке спектроскопије. Из ове области је водио 6 докторанада који су успешно завршили тезе. Проучавања изведена у овој области су покрила физику централног дела АГЈ, и то од акреционог диска, широколинијског региона, торуса прашине, усколинијског региона, до околозвездане популације, која обухвата активно језгро. Као посебан допринос истраживања АГЈ је његова иницијатива за посматрање активних галаксија у спектро-поларизацији, која је до сада дала изузетне резултате, а један од њих је и нови метод за оцењивање маса супер-масивних црних рупа у центру активних галаксија помоћу поларизације у широким линијама (заједно са В. Л. Афанасиевим са Специјалне астрофизичке опсерваторије). в) Гравитациона сочива. Први је у српској астрономији започео изучавање ефекта гравитационих сочива, а један је од зачетника проучавања утицаја гравитационих сочива на облике спектралних линија у свету, посебно линије гвожђа на енергији од 6.4 keV, која је уочљива код активних галаксија и која је емитована из акреционог диска који се налази веома близу централне црне рупе. Из ове области кандидат је водио једног докторанда, а био је позиван у комисије за одбрану доктората из ове области у иностранству (Универзитет у Хајделбергу, Немачка и Универзитет у Ла Лагуни, Канарска острва, Шпанија). г) Гама бљескови и Земљина јоносфера. Бави се изучавањем гама зрачења, посебно гама бљескова, а у последње време се бави истраживањем утицаја зрачења из космоса на јоносферу. У овој области је, заједно са једним докторандом, развијен модел ударних таласа који може да опише облике гама бљескова који се могу посматрати са сателита. Такође је ово теоријско истраживање примењено на посматрање утицаја гама бљескова (забележених на Свифт сателиту) на јоносферу (сигнал посматран у Београду). Поред утицаја гама бљескова на доње слојеве јоносфере, бави се и истраживањем других феномена на Земљину јоносферу, као флерова са Сунца, земљотреса и урагана. Поред ових истраживања, бави се и историјским истраживањима која су везана за личности и догађаје у нашој астрономији.

          Објавио је укупно преко 500 стручних и научних радова (подаци из АДС базе – NASA Astrophysics Data System: http://http://adsabs.harvard.edu/п  претрага укључујући астрономију и физику), од чега преко 160 у водећим часописима из астрономије и физике. Резултати његовог рада су веома запажени, што се огледа у око 3000 цитата (извор АДС) са Хиршовим фактором H=32.

Учешће у образовању

Изабран је у звање редован професора 2020. године на Универзитету у Београду из уже научне области Астрофизика са 10% радног времена. На Природноматематичком факултету у Бања Луци изабран је у наставно звање редовни професор 2018 године и од 2006 до 2022 године држао је наставу из предмета ”Основи астрономије” и ”Основи астрофизке”, а од 2019. године до 2022 године држао је предмет ”Геодетска астрономија” на Архитектонско-грађевинско-геодетски факултету Универзиета у Бања Луци. Ко-аутор је два универзитетска уџбеника. Био је гостујући професор на Универзитету у Падови (2008), Универзитету Тор Вергата у Риму (2011) и Универзитету у Гетингену (2013 и 2014). Учествовао је у комисијама за одбрану теза у земљи и иностранству. Активно је учествовао у остваривању првог Ерасмус Мундуса програма (Aстромундус) на Универзитету у Београду, где је био ангажован и као представник Београдског универзитета у Комисији за одабир студената. Вршио је дужност Председника Програмског савета ових студија при Универзитету у Београду. Тренутно је у Комитету за одабир студената Ерасмус+  мастер студијског програма из астрофизике и космичких истраживања МАСС (Master program in Astrophysics and Space Science-MASS, видети https://www.master-mass.eu/), где је и Астрономска опсерваторија укључена. Под његовим (ко)руководством одбрањено је 9 докторских дисертација и велики број магистарских и мастер теза.

Студијски боравци

    На дужим студијским боравцима био је у Шпанији (Институт за астрофизику Канарска острава), Немачкој (Астрофизички институ у Потсдаму и Макс-Планк институт за радиоастрономију у Бону) и Русији (Институт за астрономију Руске академије наука). Има развијену међународну сарадњу.

Пројекти.

  Од 2001.-2020 године je водиo научни пројекат под називом Астрофизичка спектроскопија вангалактичких објеката, финансиран од стране Министарства за науку Р. Србије. Поред тога био је кординатор следећих међународних пројеката: (1) Investigation of spectral line broadening in stellar atmospheres (сарадња између Српске академије науке и уметности и Руске академије наука), 1998-2002; (2) Virtual Observatory as a tool for investigations of origin of galaxies (сарадња Србије и Француске, програм Павле Савић) 2006-2007; (3) Probing the Structure and Physics of the BLR using AGN Variability (билатерални пројект у сарадњи са Астрофизичким институтом Универзитета у Гетингену, Немачка, финансиран од стране Хумболтове фондације) 2009-2012; (4) Variability in polarized spectra of AGNs, (у сарадњи са Специјалном астрофизичком опсерваторијом, Русија) у току. Био је члан Management Committee и кординатор COST Action MP0905 (oc-2009-1-4261) под називом “Black Holes in a Violent Universe” (представник Србије), и члан Management Committee COST Action MP1104 “Polarization as a tool to study the Solar System and beyond”.

 Води пројекат под називом SER-SAG тј.  учешћа (in-kind) српског тима  у највећем земаљском пројекту из астрономије  LSST (The ten-year Rubin Observatory Legacy Survey of Space and Time -  LSST), који подразумева учешће у развоју софтвера и посматрачко време на 1.4 Миланковић телескопу на Видојевици. Овај пројекат се изводи у синергији Астрономске олпсерваторије, Катедре за астрономију Математичког факултета и Природноматематичког факултета Универзитета у Крагујевцу..

Награде

-Добитник је престижне Хумболтове стипендије, где је као Хумболтов стипендиста боравио на Институту за астрофизику у Потсдаму од 2003. до 2005. године, а 2008. године на Макс Планк институту за радио-астрономију у Бону..

- Добитник је награде за научни рад на Астрономској опсерваторији и то у четири наврата: једном за рад младих истраживача и у три наврата за научни рад искусних истраживача (2000., 2010. и 2021. године).

-  Награда, додељена иницијативом Председника Кинеске академије наука у трајању од два месеца за 2020/21 годину, као гостујући професор.

Чланство у одборима научних скупова и уређивачким одборима часописа, рецензије

- Био је члан у одборима научних скупова бројних домаћих и иностраних научних конференција, као и председавајући и ко-председавајући научних одбора (нпр. видети http://www.scslsa.matf.bg.ac.rs/,

 https://eas.unige.ch/EWASS2019/organizers.jsp

 http://spig2020.ipb.ac.rs/)

 - Био је уредник Serbian Astronomical Journal-a и Publication of the Astronomical Observatory of Belgrade у периоду од 1998. до 2002. године, a поред тога уредио је преко 20 тематских зборника, који су били зборници са конференција или специјални бројеви регуларних часописа.

-  Тренутно је у Уређивачкимм одборима следећих домаћих и иностраних часописа:

1. Journal of Geografical Institute “Jovan Cvijić”

(http://www.gi.sanu.ac.rs/zbornik/index.php/zbornik/about/editorialTeam)

2. Astrophysical Bulletin (видети https://www.pleiades.online/en/journal/aspbull/board/),

3. Open Astronomy (https://www.degruyter.com/view/journals/astro/astro-overview.xml) - један од едитора

4. Earth and Planetary Science (https://ojs.nassg.org/index.php/eps)

- Више пута је био рецензент за домаће и иностране пројекте. Радио  је рецензије великог броја научних радова за водеће часописе у астрономији (Astrophysical Journal, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, Astronomy & Astrophysics...)

 

Остале активности од ширег друштвеног  значаја за науку и образовање

- Од 2010. године до 2021. је члан Одбора за гео-науке и астрономију при Министарству образовања, науке и технолошког развоја Републике Србије.

- Од 2010 do 2020. године био је члан Већа за студије при универзитету, Београдског универзитета.

- Био је председник Хумболтовог клуба Србије од 2011. до 2015. године (у два мандата, мандат траје 2 године). Од 2005. године је у Управи Хумболтовог клуба Србије. Главни је и одговорни уредник Гласника Хумболтовог клуба Србије

- Од 1998. до 2002. године био је потпредседник Управног одбора Астрономске опсерваторије.

- Био је члан Управног одбора Астрономског друштва Србије од 2000. до 2014. године.

- Члан је Управног одбора Географског института САНУ „Јован Цвијић“ (испред Министарства од 2018. године).

- Члан је Савета Хемијског факултета (испред Министарства од 2019. године).